Na kongresu ESPEN v Krakowě

Začátkem září proběhl již 41. ročník Kongresu klinické výživy a metabolismu ESPEN. Tentokrát v polském Krakowě. Jeho podtitul zněl „Výživa – hlavní cesta ke zdraví“. Jelikož oblast klinické výživy neustále sledujeme a zajímáme se o veškeré nové poznatky a studie, v Krakowě jsme nechyběli. Pětidenní program byl opravdu nabitý.

Představeno bylo několik mezinárodních studií, které poukazují na to, že nutriční péče v nemocnicích je stále nedostačující a význam klinické výživy rapidně roste s ohledem na rostoucí nemocnost současné populace. Studie prokazují, že včasně podávaná kvalitní výživa pacientům, snižuje rizika malnutrice a významně urychluje rekonvalescenci po nemoci nebo operačním zákroku. Pacienti si často nejsou vědomi rizik malnutrice v souvislosti s léčbou nemoci, která na první pohled nemusí nutně souviset se ztrátou váhy (například onkologická onemocnění, chirurgické zákroky, nemoci ve stáří, aj.). Problémem je, že obecně je podceňována prevence v oblasti nutriční terapie ve většině lékařských oborech, ačkoliv je prokázané, že právě prevence hraje klíčovou roli v rychlosti hojení, zkrácení pobytu v nemocnici a celkově snižuje také náklady na lékařskou péči.

Na kongresu jsme se setkali s odbornou společností, která potvrzuje, že kvalitní nutriční péče a klinická výživa hraje životně důležitou roli v oblasti lékařské pomoci.