nutricni_terapie

 

Nutriční terapie v současné době zaujímá důležité místo v léčebných postupech a strategiích při léčbě pacientů. Je nedílnou součástí nejen léčby, ale i prevence a rekonvalescence při různých onemocněních. Stává se součástí našeho života ve zdraví i v nemoci, a proto společnost Nutrego nabízí širokou řadu různých produktů, tzv. klinické výživy, která pomáhá při různých zdravotních stavech a situacích.

Produkty klinické výživy Nutrego jsou určeny pro všechny, kteří potřebuji zlepšit svůj nutriční (výživový) stav. Obsahují všechny důležité složky (makro i mikronutrienty), které zajistí organismu potřebné látky. Tyto produkty mohou sloužit jako doplněk stravy (tzv. sipping), např. nutnost přijímat více energie nebo bílkoviny. Mohou být také užity jako jediný zdroj výživy v případě, že nelze zajistit dostatečný příjem stravy běžnou cestou. Každý produkt má svá specifika a indikace, je proto vhodné se o jeho užití poradit s lékařem nebo nutričním terapeutem.

Dostupnost produktů Nutrego je zajištěna prostřednictvím zdravotnických zařízení vč. lékáren, ale existuje i možnost zakoupit tuto výživu na internetu. Produkty klinické výživy Nutrego může předepsat i lékař (specialista) na recept (úhrada zdravotními pojišťovnami), ale musí být splněny indikační podmínky jejich užití.