Jak se Nutrego vyrábí v Opočně

Produkty klinické výživy Nutrego se vyrábějí v Opočně na moderních výrobních linkách mlékárenského závodu Bohemilk, a.s., a to od roku 2018. Mlékárna se nachází v oblasti pod Orlickými horami a její historie sahá až k roku 1936.

Díky bohatým zkušenostem s výrobou mlékárenských výrobků ale i dětské kojenecké výživy, máme při výrobě produktů Nutrego k dispozici zázemí se špičkovým technologickým vybavením. Výrobní kapacity mlékárny jsou neustále drženy v nejvyšší kvalitě a jsou certifikované pro výrobu kojenecké i klinické výživy. Mlékárna Opočno je od roku 2001 držitelem certifikátu kvality ISO 9001:1994, který byl v roce 2004 transformován na certifikát ISO 9001:2000. Od roku 2004 je držitelem certifikátu systému HACCP. V roce 2009 získala certifikát podle standardu IFS.

Za velmi důležité a pro nás klíčové považujeme dodávat našim klientům produkty s přesně definovaným složením tak, aby každý pacient mohl dostat výživu na míru svým potřebám. Proto velmi úzce při vývoji našich produktů spolupracujeme s odborníky a laboratořemi Ústavu mléka, tuku a kosmetiky VŠCHT Praha.