Snížená funkce ledvin

Hromadění se odpadních látek v těle, zvýšení krevního tlaku, změna složení krve, minerálová dysbalance, neschopnost těla správně pracovat s vitamínem D a postupné chřadnutí – to jsou projevy snížené funkce ledvin. Sám pacient o nemoci nemusí vůbec vědět, protože se většinou neprojevuje bolestivě. K viditelným projevům onemocnění většinou patří nález červených krvinek a bílkoviny v moči, mohou být přítomny otoky kolem kotníků, na rukou i v obličeji.

Snížená funkce ledvin je u starších pacientů nejčastěji způsobena vysokým krevním tlakem a cukrovkou. Jde o chronické onemocnění, které v případě špatné diagnostiky a zanedbání léčby může vést až k selhání ledvin. Rizikem u pacientů se sníženou funkcí ledvin je navíc to, že se u nich v důsledku nemoci může vyvinout také kardiovaskulární onemocnění.

Funkce ledvin se dá nahradit několika způsoby. U lehčích případů onemocnění ledvin si vystačíme s konzervativní léčbou spočívající v dietních opatřeních s upraveným příjem bílkovin, draslíku a fosfátů spolu s dalšímu léky na úpravu krevního tlaku a metabolických poruch organismu. U těžkých případů selhání ledvin je nutná  náhrada jejich funkce buď hemodialýzou nebo peritoneální dialýzou. V těchto situacích je také u indikovaných pacientů možná úspěšná transplantace ledviny.

Součástí komplexní péče o pacienty s poruchou funkce ledvin je řada životosprávných a výživových úprav. Spolu s medikamentózná léčbou mají za cíl zpomalit postupný úbytek funkce a oddálit nutnost její náhrady umělou ledvinou (dialýzou) nebo transplantací. 

Pro pacienty se sníženou funkcí ledvin je vhodné doplnění výživy o speciální nápoj nutrego RENAL. Má nízký obsah bílkovin a soli, díky čemuž prospívá pacientům před dialýzou trpícím chronickým nebo akutním selháním ledvin a zabraňuje jejich podvýživě.

Jedna dávka nutrego RENAL  (330 ml) obsahuje:

  • 535 kcal energie
  • 13 g bílkovin
  • 20 g tuku
  • 36,3 g cukrů

Klinická výživa nutrego RENAL je dostupná v 6 příchutích. Je snadno stravitelná, dobře tolerovatelná a jednoduše se pacientům podává – formou nápoje či sondou. Doporučená denní dávka je 1 lahvička při doplňkové výživě a 3 lahvičky při kompletní výživě.

Žádná položka