nutricni_terapie


Nutriční terapie je oborem, který se zabývá výživou lidského organismu. Zjišťuje, jaké jsou nutriční potřeby pacienta, vyhodnocuje jeho stravovací návyky a hodnotí, jestli jsou vhodné vzhledem k jeho zdravotnímu stavu. Cílem nutriční terapie je pozitivně působit na výživu tak, aby pomáhala ke zlepšení nebo udržení zdravotního stavu pacienta.

Správná výživa je nedílnou součástí rekonvalescence po nemoci i samotné péče o zdraví. Zvláštní pozornost je v tomto ohledu potřeba věnovat seniorům a stárnoucí populaci. Pro svoje pacienty jsme vyvinuli kompletní řadu produktů, které pomáhají zlepšit jejich zdravotní stav a zkvalitnit tak jejich životy. Působení produktů klinické výživy Nutrego a jejich pozitivní vliv na zdravotní stav pacientů byly ověřeny v rámci několika klinických studií.

Produkty klinické výživy Nutrego vznikly na základě studií a práce lékařů a odborníků na výživu. Určené jsou především pro pacienty se specifickými dietními potřebami v době nemoci, kdy může dojít ke zvýšeným nárokům na energii a jiné živiny (zejména bílkoviny). Klinická výživa Nutrego dokáže tělu dodat přesně to, co potřebuje, aby bylo možné se s nemocí vypořádat. Má přesně definované složení, které je vhodné pro různé zdravotní stavy a onemocnění. Dá se použít k úplné náhradě stravy nebo k jejímu doplnění a může být podávána formou nápoje či sondou. 

Produkty klinické výživy Nutrego jsou primárně určeny pro nemocnice, pečovatelské domy a domácí péči, kde jsou doporučovány zdravotníky a jejich nákup je hrazen pojišťovnami. Pro pacienty jsou ale dostupné i v lékárnách či na internetu.

Klinická výživa Nutrego

srovnani_nutrego_forte_dia_renal

Žádná položka